Політика Консорціуму

Політика у сфері якості та екологічна політика

Консорціуму «НВО «Укргідроенергобуд»

                 Консорціум «Науково-виробниче об’єднання «Укргідроенергобуд» — українська компанія, головним напрямком діяльності якої, є повне та якісне виконання вимог замовників в наданні професійних послуг з будівництва, модернізації, реконструкції та технічного переобладнання об’єктів гідроенергетики, удосконаленню режимів їх роботи, виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт.

          Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» бере на себе зобов’язання:

— Відповідати вимогам та розвивати інтегровану систему менеджменту якості, постійно підвищувати її ефективність та результативність, відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015;

— Відповідати вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015, постійно вдосконалювати систему екологічного менеджменту, як частину Інтегрованої системи менеджменту якості та екологічного менеджменту;

— Попереджати забруднення навколишнього середовища та запобігати можливому негативному впливу на навколишнє середовище зовнішніх чинників;

— Постійно підвищувати професійний рівень та мотивацію персоналу;

— Регулярно доводити політику у сфері  менеджменту якості та екологічного менеджменту до відома всіх працівників Консорціуму, субпідрядників та контрагентів Консорціуму, громадськості тощо.

          Основними принципами Консорціуму у сфері якості та екологічного менеджменту є:

— Використання науково — технічних іновацій і постійна орієнтація на впровадження нових прогресивних технологій в галузі гідроенергетики;

— Регулярне проведення моніторингу поточних та перспективних вимог і очікувань замовників;

— Постійна підтримка високого рівня охорони довкілля та попередження його забруднення;

— Формування єдності цілей і напрямів діяльності Консорціуму;

— Створення атмосфери довіри та підтримка відкритих взаємовідносин для досягнення максимальної участі співробітників в процесах управління якістю;

— Впровадження прогресивних методів організації виробництва;

— Систематичний аналіз, оцінка та діяльність по підвищенню результативності Інтегрованої системи менеджменту якості та екологічного менеджменту.

          Керівництво Консорціуму виступає лідером та гарантом виконання вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015. Для того щоб виконати дані зобов’язання, керівництво Консорціуму бере на себе відповідальність за пріоритетну увагу до питань якості та охорони навколишнього середовища, за забезпечення необхідними ресурсами співробітників, які відповідальні за якість виробничих процесів, адже успішна реалізація Політики у сферах якості та охорони навколишнього середовища є основою розвитку Консорціуму.