Політика консорціума

Політика

Консорціуму «НВО «Укргідроенергобуд»

у сферах якості та охорони навколишнього середовища

Консорціум «Науково-виробниче об'єднання «Укргідроенергобуд» (далі - Консорціум) бере на себе добровільне зобов'язання:  

 1. Розвивати інтегровану систему менеджменту якості та постійно підвищувати її ефективність та результативність, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015;

 2. Згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 постійно вдосконалювати систему екологічного менеджменту;

 3. Попереджати забруднення навколишнього середовища та запобігати можливому негативному впливу на навколишнє середовище зовнішніх чинників;

 4. Дотримуватися законодавчих та інших нормативних вимог, з якими Консорціум погодився та визначив, як пріоритетні у своїй діяльності;

 5. Регулярно доводити політику у сфері систем менеджменту якості та екологічного менеджменту до відома всіх працівників Консорціуму, осіб, які діють за довіреностями Консорціуму, громадськості тощо.

Пріоритетним напрямком діяльності Консорціуму є повне та якісне виконання встановлених законодавчих і нормативних вимог, а також вимог замовників в наданні професійних послуг з будівництва, модернізації, реконструкції та технічного переобладнання об'єктів гідроенергетики, удосконаленню режимів їх роботи, виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт з урахуванням інтересів Консорціуму.

Основу політики Консорціуму у сфері якості становить підвищення іміджу України, як країни, яка рухається шляхом прискорення технічного прогресу, яка модернізує свій технічний потенціал та впроваджує найсучасніші світові досягнення науки і техніки в галузі гідроенергетики.

Основними завданнями Консорціуму є:

 • використання науково - технічних іновацій і постійна орієнтація на впровадження нових прогресивних технологій в галузі гідроенергетики;

 • регулярне проведення моніторингу поточних та перспективних вимог і очікувань замовників;

 • постійна підтримка високого рівня охорони довкілля та попередження його забруднення, дотримуючись збереження оптимального балансу з соціально-економічними потребами.

 • формування єдності цілей і напрямів діяльності Консорціуму;

 • всебічне залучення всіх співробітників у процес створення якісної продукції та надання послуг;

 • впровадження прогресивних методів організації виробництва.

Основними принципами діяльності Консорціуму є:

 • постійне попередження виникнення проблем, а не усування їх наслідків;

 • встановлення довірчіх відносин з замовниками, субпідрядними організаціями та постачальниками;

 • активізація творчого потенціалу співробітників, підтримка та заохочення осіб, які висувають нові ідеї та пропозиції щодо підвищення ефективності інтегрованої системи менеджменту;

 • розробка і реалізація програм, спрямованих на зниження негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище та створення безпечних умов праці.

Ця політика у сфері якості та екологічна політика Консорціуму постійно аналізуються і є основою для вдосконалення його діяльності та модернізації систем планування та управління на всіх рівнях.